Nuori näyttämö 2016-2018

Nuori Näyttämö on teatterikonsepti, jonka avulla saadaan nuoret työskentelemään pitkäjänteisesti yhdessä ammat-tilaisten kanssa. Teatterin pariin tulee laaja joukko nuoria, ilman nykyajalle tyypillistä taitotasojen mittaamista.

Ammattiteatterit voivat laajentaa yleisöpohjaansa, herät¬tää nuorissa pysyvää kiinnostusta teatteritaidetta kohtaan ja tarjota laadukkaita teatteripalveluja. Lisäksi syntyy uusia, tasokkaita näytelmiä nuorten esitettäväksi tai katsottavaksi.
 

2016

Näytelmäkirjailijat Gunilla Hemming, Pipsa Lonka ja Veikko Nuuti¬nen kirjoittavat 13–19 -vuotiaille suunnatut uudet näytelmät.
 

2017

Helsingin Kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Kotkan sekä Kemin kaupunginteatterit, Mikkelin ja Varkauden Teatterit ja Tampereen Työväen Teatteri valitsevat nuorten teatteriryhmiä mukaan yhteistyökumppaneina keväällä 2017 omilta toiminta-
alueiltaan.
 

2018

Nuorten ryhmät valmistavat uusista näytelmistä esitykset, jotka nähdään ammattiteatterin näyttämöllä keväällä 2018 neljällä paikallisfestivaalilla. Jokaiselta festivaalilta kutsutaan vähintään yksi esitys päätösfestivaalille, joka järjestetään Tampereen Työ-väen Teatterinssa yhteistyössä Tampereen Teatterikesän kanssa 5.–6.8.2018.

Kirjailijoille hanke antaa poikkeuksellisen tilaisuuden nähdä teksteistään lukuisia tulkintoja. Tekstit julkaistaan antologiana kirjan muodossa, joten Suomeen tuotetaan muutoin vähäisesti syntyvää uutta nuorten näytelmäkirjallisuutta.

Nuoret saavat erityisen vahvaa tukea taideharrastukselleen pää¬semällä työskentelemään ammattiteattereiden piiriin kuuluen. Tähän koko Suomeen ulottuvaan verkostoon tulee mukaan yli 400 nuorta.

Ammattiteattereille konsepti tarjoaa tilaisuuden opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämien yhteistyöprojektien toteutta¬miseksi. Nuori Näyttämö tukee samalla teattereille tärkeää ylei¬sötyötä. Teatterit saavat uusia, suoria kontakteja toiminta-alueit¬tensa nuoriin, joille teatteriin tulemisen kynnys madaltuu.

Nuori Näyttämö 2016-2018 organisoijana toimii Työväen Näyttämöiden Liitto • www.tnl.fi
Tuottaja Inke Rosilo 040 560 8607
nuori.nayttamo@tnl.fi • www.nuorinayttamo.info